Journal indexed in…
  • Scopus
  • Biological Abstract
  • Dialnet
  • Índice Médico Español (IME)
  • ISOC
  • Latindex
  • Pascal
  • Psicodoc
  • Toxibase
  • DICE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIO EN DROGODEPENDENCIAS
Apartado de Correos 477 · 46080 Valencia · Telf. 963 406 550 - Fax 963 473 694