Revista Española de Drogodependencias
[Year 2017]
Volume 42 Number 1    
Volume 42 Number 2    
Volume 42 Number 3    
Volume 42 Number 4    
[Year 2016]
Volume 41 Number 1    
Volume 41 Number 2    
Volume 41 Number 3    
Volume 41 Number 4    
[Year 2015]
Volume 40 Number 1    
Volume 40 Number 2    
Volume 40 Number 3    
Volume 40 Number 4    
[Year 2014]
Volume 39 Number 1    
Volume 39 Number 2    
Volume 39 Number 3    
Volume 39 Number 4    
[Year 2013]
Volume 38 Number 1    
Volume 38 Number 2    
Volume 38 Number 3    
Volume 38 Number 4    
[Year 2012]
Volume 37 Number 1    
Volume 37 Number 2    
Volume 37 Number 3    
Volume 37 Number 4    
[Year 2011]
Volume 36 Number 1    
Volume 36 Number 2    
Volume 36 Number 3    
Volume 36 Number 4    
[Year 2010]
Volume 35 Number 1    
Volume 35 Number 2    
Volume 35 Number 3    
Volume 35 Number 4    
[Year 2009]
Volume 34 Number 1    
Volume 34 Number 2    
Volume 34 Number 3    
Volume 34 Number 4    
[Year 2008]
Volume 33 Number 1    
Volume 33 Number 2    
Volume 33 Number 3    
Volume 33 Number 4    
[Year 2007]
Volume 32 Number 1    
Volume 32 Number 2    
Volume 32 Number 3    
Volume 32 Number 4    
[Year 2006]
Volume 31 Number 1    
Volume 31 Number 2    
Volume 31 Number 3,4    
[Year 2005]
Volume 30 Number 1,2    
Volume 30 Number 3,4    
[Year 2004]
Volume 29 Number 1,2    
Volume 29 Number 3,4    
[Year 2003]
Volume 28 Number 1,2    
Volume 28 Number 3    
Volume 28 Number 4    
[Year 2002]
Volume 27 Number 1    
Volume 27 Number 2    
Volume 27 Number 3    
Volume 27 Number 4    
[Year 2001]
Volume 26 Number 1    
Volume 26 Number 2    
Volume 26 Number 3,4    
[Year 2000]
Volume 25 Number 1    
Volume 25 Number 2    
Volume 25 Number 3    
Volume 25 Number 4    
[Year 1999]
Volume 24 Number 1    
Volume 24 Number 2    
Volume 24 Number 3    
Volume 24 Number 4    
[Year 1998]
Volume 23 Number 1    
Volume 23 Number 2    
Volume 23 Number 3    
Volume 23 Number 4    
[Year 1997]
Volume 22 Number 1    
Volume 22 Number 2    
Volume 22 Number 3    
Volume 22 Number 4    
[Year 1996]
Volume 21 Number 1    
Volume 21 Number 2    
Volume 21 Number 3    
Volume 21 Number 4    
[Year 1995]
Volume 20 Number 1    
Volume 20 Number 2    
Volume 20 Number 3    
Volume 20 Number 4    
[Year 1994]
Volume 19 Number 1    
Volume 19 Number 2    
Volume 19 Number 3    
Volume 19 Number 4    
[Year 1993]
Volume 18 Number 1    
Volume 18 Number 2    
Volume 18 Number 3    
Volume 18 Number 4     
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIO EN DROGODEPENDENCIAS
Apartado de Correos 477 · 46080 Valencia · Telf. 963 406 550 - Fax 963 473 694